УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

На 29.03.2023 г. АМЦСМП „Проф. д-р Димитър Стаматов – Варна“ ЕООД получи акредитация за одобрение в лечебното заведение да се извършва обучение на студенти и специализанти.

АКРЕДИТАЦИЯ