Запазете си час

В АМЦСМП ''Проф. д-р Д. Стаматов'' - гр. Варна се предлагат най-съвременните методи на лечение и диагностика

Адрес

АМЦСМП ''Проф. д-р Д. Стаматов" 900, Варна

бул. "Цар Освободител" № 150