Консултация и профилактика

Консултативни и профилактични прегледи на бременни – по здравна каса. Женска консултация на нормална и високорискова бременност – интензивна женска консултация – по здравна каса.  Ултразвукови изследвания на плода – фетална морфология. Пренатална диагностина на вродени аномалии на плода.

 • Консултативни и профилактични прегледи на бременни – по здравна каса
 • Женска консултация на нормална и високорискова бременност – интензивна женска консултация – по здравна каса
 • Ултразвукови изследвания на плода – фетална морфология
 • Пренатална диагностина на вродени аномалии на плода
 • Биохимичен скрининг (скрининг за синдром на Даун и дефекти на невралната тръба)
 • Психопрофилактика на бременността, раждането, послеродовия период
 • Индивидуални и групови курсове за бъдещи родители
 • Консултативни и профилактични гинекологични прегледи и подготовка за оперативно лечение
 • Онкогинекологични прегледи – цитонамазки.
 • Профилактика и лечение на болести предавани по полов път.
 • Стерилитет в семейството /при жената и при мъжа/ – профилактика, лечение, методи за преодоляване
 • Семейно планиране
 • Климактериум, сексуални смущения
 • Прекъсване на ранна нежелана бременност по метода на Карман
 • Запис на детски сърдечни тонове
 • Колпоскопска диагностика на маточната шийка
 • Прекъсване на бременост чрез медикаментозен аборт