Консултация и профилактика

Консултативни и профилактични прегледи на бременни – по здравна каса. Женска консултация на нормална и високорискова бременност – интензивна женска консултация – по здравна каса.  Ултразвукови изследвания на плода – фетална морфология. Пренатална диагностина на вродени аномалии на плода.

Консултативни и профилактични прегледи на бременни – по здравна каса

Женска консултация на нормална и високорискова бременност – интензивна женска консултация – по здравна каса

Ултразвукови изследвания на плода – фетална морфология

Пренатална диагностина на вродени аномалии на плода

Биохимичен скрининг (скрининг за синдром на Даун и дефекти на невралната тръба)

Психопрофилактика на бременността, раждането, послеродовия период

Индивидуални и групови курсове за бъдещи родители

Консултативни и профилактични гинекологични прегледи и подготовка за оперативно лечение

Онкогинекологични прегледи – цитонамазки.

Профилактика и лечение на болести предавани по полов път.

Стерилитет в семейството /при жената и при мъжа/ – профилактика, лечение, методи за преодоляване

Семейно планиране

Климактериум, сексуални смущения

Прекъсване на ранна нежелана бременност по метода на Карман