• Акушерство и гинекология. Онкология

  Акушерство и гинекология. Онкология

  Основна информация

   В МЦ се извършват прегледи по здравна каса и на платен прием.

  Лекари

  • проф.д-р Ст. Иванов
   акушер-гинеколог, онколог
  • доц.д-р Емил Ковачев
   акушер-гинеколог
  • д-р Атанасов
   акушер-гинеколог
  • д-р Георгиев
   Акушер-гинеколог
  • д-р Танев
   акушер-гинеколог
  • д-р Панчев
   акушер-гинеколог
  • д-р Мирчева
   акушер-гинеколог
  • д-р К. Владева
   акушер-гинеколог
  • д-р Славова
   акушер-гинеколог

  Предлагаме медицински услуги по здравна каса и платен прием

  Услуги

  • Консултативни и профилактични прегледи на бременни – по здравна каса
  • Женска консултация на нормална и високорискова бременност – интензивна женска консултация – по здравна каса
  • Комплексно наблюдение от акушер-гинеколог и ендокринолог на бременнни със захарен диабет – по здравна каса
  • Ултразвукови изследвания на плода – фетална морфология
  • Пренатална диагностина на вродени аномалии на плода
  • Ядрено-магнитен резонанс на плода след ехографски потвърдени аномалии на плода
  • Биохимичен скрининг (скрининг за синдром на Даун и дефекти на невралната тръба)
  • Психопрофилактика на бременността, раждането, послеродовия период
  • Индивидуални и групови курсове за бъдещи родители
  • Консултативни и профилактични гинекологични прегледи и подготовка за оперативно лечение
  • Онкогинекологични прегледи – цитонамазки, колпоскопия, биопсия, конизицация
  • Изследване на HPV /човешки папилома вирус/
  • Криохирургия – иновативна методика за безкръвна конизация на маточната щийка, чрез криохирургия при жени с предрак на шийката на матката и при момичета носителки на човешки папилома вирус и др.
  • Профилактика и лечение на болести предавани по полов път
  • Стерилитет в семейството /при жената и при мъжа/  – профилактика, лечение, методи за преодоляване
  • Семейно планиране
  • Климактериум, сексуални смущения
  • Прекъсване на ранна нежелана бременност по метода на Карман
 • Стерилитет в семейството

  Стерилетата в семейството ....

  Основна информация

   Стерилитета в семейството …

  Лекари

  • д-р
   специалист

  Стерилитета в семейството ...

  Услуги

  • Изследване за …
 • Андрология. Ембриология

  Андрологията и ембриологията ....

  Основна информация

   Андрологията и ембриологията ….

  Лекари

  • доц.д-р Андонов
   ембриолог-андролог

  Андрологията и ембриологията ....

  Услуги

  • Изследване за …
 • Детски болести. Неонатология

  Детските болести и неонатологията ...

  Основна информация

   Детските болести и неонатологията …

  Лекари

  • д-р Димова
   педиатър-неонатолог
  • д-р Златинова
   неонатолог-педиатър

  Детските болести и неонатологията ...

  Услуги

  • Проследяване на развитието и специализирани консултации на деца от 0 до 18 г.
  • Лечение, проследяване и профилактика на деца с вродени заболявания
  • Квалифицирано педиатрично проследяване и консултации на недоносените деца след раждането
  • Високо специализирана медицинска дейност – трансфонтанелна ехография
  • Електрокардиограма с 12 и повече отвеждания, с разчитане
  • Ултразвуково изследване на коремни органи
  • Превенция на здравето на децата, овладяване на остри вирусни и бактериални инфекции, алергични ринити, храносмилателни разстройства, бебешки колики, анемии и други най-чести заболявания в детска възраст. Осъществява се комплексна грижа за здравето на децата, включително и провеждането на детска консултация
  • Оказване на психо-емоционална подкрепа на болните деца и техните семейства в борбата с хроничните и прогресиращи заболявания
 • Детска кардиология

  Детската кардиология ....

  Основна информация

   Детската кардиология ….

  Лекари

  • д-р Христов
   детски кардиолог
  • д-р Шивачев
   детски кардиолог

  Детската кардиология ...

  Услуги

 • Детска нефрология

  Детската нефрология ....

  Основна информация

   Детската нефрология ….

  Лекари

  Детската нефрология ...

  Услуги

  • Обучение на болни с хронична бъбречна недостатъчност
  • Ултразвукова диагностика на органите на отделителната система
  • Катетеризация на пикочен мехур
  • Концентрационна проба на Фолхард и Разбойников
  • Изчисляване на креатининов клирънс
  • Измерване на диуреза
  • Анализ и интерпретация на радиоизотопни клирънси, изотопна нефрограма и нефросцинтиграфия
  • Анализ и интерпретация на резултатите от венозна пиелография
  • Анализ и интерпретация на резултатите от ретроградна пиелография
  • Проследяване на ефекта от имуносупресивна терапия
  • Подготовка и насочване за хемодиализно лечение и бъбречна трансплантация
  • Анализ и интерпретация на резултати от изследвания
  • Доплерово ултразвуково изследване на бъбречни съдове
 • Образна диагностика. Ехография

  Образната диагностика ....

  Основна информация

   Образната диагностика ….

  Лекари

  • д-р Кирязова
   образна диагностика
  • д-р Дарина Иванова
   образна диагностика
  • д-р Ралица Попова
   образна диагностика

  Образната диагностика ...

  Услуги

 • Фетална морфология

  Феталната морфология ....

  Основна информация

   Феталната морфология ….

  Лекари

  Феталната морфология ...

  Услуги

 • Ендокринология

  Ендокринологията ....

  Основна информация

   Ендокринологията ….

  Лекари

  • д-р Бояджиева
   ендокринолог
  • д-р Цветанова
   ендокринолог

  Ендокринологията ...

  Услуги

  • Обучение на болен с ендокринно заболяване
  • Интерпретация на клинико-лабораторни и диагностични функционални тестове на жлезите
  • Преглед и комплексна оценка на болен с диабетно стъпало
  • Клинично изследване на болен с диабетна невропатия
  • Антропометрична оценка на затлъстяването
  • Интерпретация на резултати от остеодензитометрия
  • Определяне на стойността на кръвната захар с глюкомер
  • Профилактични прегледи на лица с повишен риск от захарен диабет
  • Доплерова сонография на съдове на щитовидната жлеза
 • Кардиология

  Кардиологичните заболявания ...

  Основна информация

   Кардиологията …

  Лекари

  • д-р Капитанов
   кардиолог

  Кардиологичните услуги в МЦ ...

  Услуги

  • Електрокардиограма с разчитане
  • Оценка на хемодинамични показатели
  • Кардиоверзио и дефибрилация
  • Плеврална и перикардна пункция
  • Профилактични прегледи на лица с повишен риск от заболявания на сърдечно-съдовата система
  • Ехокардиография
 • Неврология

  Неврологията ....

  Основна информация

   Неврологията ….

  Лекари

  • д-р Ангелинова
   невролог

  Неврологията ...

  Услуги

  • Снемане на анамнеза и неврологичен статус
  • Обучение на болни с неврологични заболявания
  • Диагностично-терапевтична лумбална пункция
 • Психиатрия

  Психиатрията ....

  Основна информация

   Психиатрията ….

  Лекари

  • д-р Борисова
   психиатър

  Психиатрията ...

  Услуги

  • Изследване психичен статус
  • Интервю за функциониране в семейството
  • Психиатрична експертна оценка
  • Оценка на суициден риск
  • Оценка на риск от опасност за болния / околните
  • Оценка за задължително лечение
  • Интервю с близки на болния
  • Проследяване на ефекта от медикаментозното лечение
  • Сесия за психосоциална рехабилитация
  • Сесия при сексуална дисфункция
  • Сесия за кризисна интервенция
  • Терапевтична сесия с деца и юноши
  • Друга специализирана психиатрична интервенция
  • Консултация на родител, емоционално свързани лица или попечител
  • Сесия с родител и дете за започване на лечение
  • Оценка за развитие и психични функции на дете
  • Сесия с родители при дефицитни състояния с оглед насочване към рехабилитационни служби
  • Тест за интелигентност
  • Тест за познавателни и други психични функции
  • Оценка на психологична експертиза
  • Психиатрична експертиза
  • Откриване и наблюдение на лица със зависимости
 • Хематология

  Хематологията е ...

  Основна информация

   Хематологията …

  Лекари

  • д-р Рачев
   хематолог

  Хематологичните услуги ...

  Услуги

  • Разчитане на кръвна картина и диференциално броене
  • Интерпретация на показателите на хемостаза
  • Интерпретация на резултати: феритин, витамин В12 и фолиева киселина
  • Оценка за наличие на кръв, белтък, захар, билирубин, уробилиноген в урината, чрез тест-ленти
  • Интерпретация на вирусологични изследвания
  • Интерпретация на резултатите от радиоизотопно изследване
  • Интерпретация на резултати от изследвания за живот и секвестрация на еритроцити и тромбоцити
  • Интерпретация на резултати от изследвания за клетъчен и хуморален имунитет
  • Оцветяване на сидеробласти
  • Интерпретация на резултати от проведения с флоуцитометрия анализ на периферни кръвни клетки
 • Гръдна хирургия

  Гръдната хирургия ...

  Основна информация

   Гръдната хирургия …

  Лекари

  • д-р Славов
   гръдна хирургия

  Гръдната хирургия ...

  Услуги

  • Инцизия на гръдна жлеза
  • Вземане на биопсичен материал от гърда
  • Ехография на гръдна жлеза
  • Профилактика на рак на млечната жлеза
 • Хирургия. Пластична хирургия

  Хирургията и пластичната хирургия ...

  Основна информация

   Хирургията и пластичната хирургия …

  Лекари

  • д-р Пашалиев
   хирург, пластичен хирург

  Предлаганите от нас услуги в областта на хирургията и пластичната хирургия ...

  Хирургични услуги

  • Мануално изследване на ректум
  • Натривка от рана и превръзка за микробиологично изследване
  • Имобилизация
  • Поставяне на шийна яка
  • Инцизия на меки тъкани
  • Шев на меки тъкани
  • Поставяне, промивка и смяна на раневи дренаж
  • Диагностика и обработка на фистули
  • Диагностична пункция при повърхностни кисти и абсцеси
  • Промивка на гастростома и ентеростома
  • Ректална тампонада при анално кръвотечение
  • Мануална репозиция при ректален пролапс
  • Инцизия и ексцизия на повърхностно разположени процеси и туморни образувания на коремна стена
  • Инцизия и ексцизия на повърхностно разположени процеси и туморни образувания на гръдна стена
  • Вторичен шев при гранулираща коремна рана
  • Дилатация на ануса
  • Аноскопия
  • Репозиция на хемороиди
  • Инцизия на подкожен панарициум или паронихия
  • Инцизия при повърхностно разположени процеси в областта на главата и гърба
  • Ексцизия при повърхностно разположени процеси в областта на главата и гърба
  • Шев при повърхностно разположени процеси в областта на главата и гърба
  • Отстраняване на нокът, нокътно легло и нокътна гънка
  • Профилактичните прегледи при лица с повишен риск от злокачествени заболявания на ректо-сигмоидната област
  • Профилактичните прегледи при лица с повишен риск от злокачествени заболявания на млечна жлеза
  • Профилактичните прегледи при лица с повишен риск от злокачествени заболявания на  простата
  • Лечение с терапевтичен лазер:
  •  – на възпалителни ставни заболявания
  •  – на възпалително-кожни заболявания
  •  – на акне
  • Лечение на дископатии и периартрити, чрез вътреставно аплициране на обезболяващи и нестероидни противовъзпълителни медикаменти
  • Лечение на белези след травми и изгаряния

  Пластична хирургия - услуги

  • Филъри и ботокс
 • Урология

  Урологията ...

  Основна информация

   Урологията …

  Лекари

  Урологичните услуги ...

  Услуги

  • Смяна на нефростома
  • Инстилация на медикаменти в пикочен мехур
  • Вземане на простатен секрет и диагностично туширане
  • Смяна на цистостомна тръба
  • Промивка на цистостома
  • Промивка на нефростома и пиелостома
  • Смяна на уретеростома и на уретерален катетър
  • Дилатация на препуциума
  • Шев при повърхностни разкъсвания в областта на гениталиите
  • Поставяне на медицинско изделие за дрениране на пикочен мехур
  • Отстраняване на чуждо тяло от областта на мъжки гениталии без инцизия
  • Ексцизионна обработка на рана до ниво кожа и подкожие
  • Бактериологична посявка от раневи секрет
  • Диагностичен ултразвук на пикочо-половата система
  • Отстраняване на чуждо тяло от уретра без инцизия
  • Репониране на парафимоза
  • Френулумтомия и дорзумцизия
  • Циркумцизия
  • Дилатация на уретра
  • Профилактични прегледи при лица с повишен риск от злокачествено новообразувание на простатата
  • Специално скринингово изследване за откриване на новообразувание на простатата
 • УНГ

  Ушно-носно-гърлените болести ...

  Основна информация

   Ушно-носно-гърлените болести …

  Лекари

  • д-р Стоянов
   УНГ
  • д-р Карабашева
   УНГ

  Ушно-носно-гърлените болести ...

  Услуги

  • Риноскопия
  • Локално лечение при епистаксис
  • Отстраняване на назална тампонада
  • Отстраняване на чуждо тяло от носа
  • Скопия на нос
  • Скопия на нос, фарингс и епифарингс, и хипофаринкс
  • Скопия на фарингс, и епифарингс и хипофаринкс
  • Индиректна ларингоскопия
  • Отоскопия
  • Клиничен тест за слух (без аудиометрия)
  • Промивка на външен слухов канал
  • Отстраняване на чуждо тяло от външен слухов проход
  • Шев при разкъсвания на външно ухо
  • Инцизия в областта на външен слухов проход
  • Парацентеза на тъпанчевата мембрана
  • Смяна на трахеостомна канюла
  • Вземане на биопсичен материал от външно ухо
  • Инцизия на носа при възпалителни процеси
  • Проби за проходимост на Евстахиева тръба
  • Изследвания за вестибуларна симптоматика чрез тестване
 • Лабораторни изследвания

  Качествените лабораторни изследвания водят до качествено лечение.

  Лабораторни изследвания

   Клинико-лабораторните изследвания …

  Лекари

  • д-р
   кл. лаборатория
  • д-р
   кл. лаборатория
  • д-р
   кл. лаборатория

  Медицинските изследвания ...

  Изследвания

  • Изследване за …
 • Психология

  Индивидуални и групови психологични консултации на двойки с репродуктивни проблеми

  Основна информация

   Индивидуални и групови психологични консултации на двойки с репродуктивни проблеми

  Лекари

  • д-р Катя Иванова
   Психолог

  Индивидуални и групови психологични консултации на двойки с репродуктивни проблеми

  Изследвания

  • Индивидуални и групови психологични консултации на двойки с репродуктивни проблеми
 • АГ услуги

  Извършване на гинекологични прегледи, водене на бременност, консултации, послеродово наблюдение
  Прочети повече
 • Иновативни лечения

  Криохирургия, инфертилитет в семейството, андрология, уропластика, пластична хирургия, ендокринология
  Прочети повече
 • Криотерапия

  В последните 15 години навсякъде по света приложение на ниските температури и лазер-терапията са методи на първи избор за лечението на заболяванията на маточната шийка, поради редица доказани много съществени предимства, които притежават, вместо утвърдилата се терапия с топлина.
  Прочети повече

Лабораторни изследвания

  Клинико-лабораторните изследвания …

Запазете си час

В АМЦДП Св. Антоний - гр. Варна се предлагат най-съвременните методи на лечение и диагностика

Можете да си запазите зас като се обадите на нашите телефони или ни изпратите e-mail