• Диагностика и лечение на гинекологични заболявания

  • Наблюдение на бременост

  • Здравна промоция и профилактика

  • Лабораторни и други видове изследвания

  • Индивидуални и семейни консултации

  • Семейно планиране